hematolologie a transfuzní lékařství - Valašské Meziříčí

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Valašské Meziříčí

Hematologie a transfuzní lékařství je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou chorob krve a zajišťuje transfúzní službu. Hematologie je vědní obor, jenž se zabývá studiem krve a všemi jejími složkami. Studuje zejména buňky krve z hlediska jejich morfologie, kvantity a funkce. Zabývá se srážlivostí krve a všemi faktory, které se na srážení podílí. Sleduje mechanismy srážení a zpětné mechanismy. V hematologii se pracuje vždy s čerstvou nesraženou krví. Sražená krev - sérum se používá v sérologii, biochemii a imunologii. Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem (transfuzí) krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.

Krevní centrum s. r. o.

Telefon: +420573034132

Adresa: Králova 1285 , Valašské Meziříčí

více