Zdravotnická zařízení - Hošťálková
pediatrie
stomatologie
všeobecné praktické lékařství