Zdravotnická zařízení - Hutisko-Solanec
gynekologie a porodnictví
lékárna
pediatrie
stomatologie
všeobecné praktické lékařství