Zdravotnická zařízení - Valašská Polanka
gynekologie a porodnictví
logopedie
pediatrie
stomatologie
všeobecné praktické lékařství