Zdravotnická zařízení - Valašská Senice
pneumologie a ftizeologie