radiologie a zobrazovací metody - Rožnov pod Radhoštěm

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Rožnov pod RadhoštěmValašské MeziříčíVsetín

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie. Pro radiologii je charakteristické, že využívá rentgenového záření nebo ionizujícího záření z uzavřených zářičů. Obor, který ke stejnému účelu využívá otevřených zářičů, se nazývá nukleární medicína. Do oboru radiologie byly postupem doby začleněny i další, především diagnostické metody, které nevyužívají ionizujícího záření, jako např. sonografie (též echografie) využívající ultrazvukového vlnění nebo magnetická rezonance využívající elektromagnetického záření v rozsahu pásma rozhlasových vln. Zhruba od poloviny minulého století začalo docházet k pozvolnému rozdělování oboru a specializaci na radiodiagnostiku (zobrazovací a intervenční metody) a radioterapii (léčbu nádorovou i nenádorovou).

RDG Rožnov s.r.o. - Letenská

Telefon: +420571660135

Adresa: Letenská 1183 , Rožnov pod Radhoštěm

více
RDG Rožnov s.r.o.

Telefon: +420608769363

Adresa: Palackého 481 , Rožnov pod Radhoštěm

více
Viamedica spol. s r.o.

Telefon: +420571648200

Adresa: Lesní 2330 , Rožnov pod Radhoštěm

více